Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je rómský problém rasistický ?


Po převratu v r.1989 je stále častěji a s rostoucími emocemi nastolována "romská otázka". Co se vlastně děje? Na jedné straně se vyskytují drzé krádeže, loupeže, fyzické napadání a absurdní požadavky Rómů (podporované někdy učelově motivovanými právníky), na druhé straně nevybíravé útoky skinheadů a jiných pravicově-rasistických skupin proti často nevinným jednotlivcům, na třetí straně paušální obhajoba Rómů a obviňování nás všech z rasizmu ze strany nekompetentních politiků a kulturních činitelů (ti by možná "vystřízlivěli" kdyby museli s Rómy žít...). Je opravdu těžké v této směsici protichůdných názorů najít objektivní skutečnost.

Jako nezúčastněný pozorovatel bych si dovolil pokusit se o skromný nestranný pohled, byť jistě neúplný. Skutečnou podstatu rómského problému bych stručně a jasně formuloval asi takto :

V současné době jsou Rómové (cikáni) v naší společnosti objektivně problémová a méněcenná skupina !

Nikoli však svými genetickými dispozicemi (jak to tvrdí rasisté), ale velmi špatným a devastujícím společenským klimatem v této poměrně uzavřené a izolované komunitě. Vlivem tohoto negativního vlivu naprostá většina Rómů postrádá elementární společenskou odpovědnost, touhu po vzdělání, pracovitost, morální zábrany, schopnost dobrovolné skromnosti a odříkání atd. - zkrátka hluboký deficit těch vlastností, které charakterizují ušlechtilé lidi a podmiňují harmonické soužití, vzájemnou pomoc a spolupráci se svými bližními a s celou společností. (Viděl někdo Rómy např. vysadit květiny nebo uklidit sníh či odpadky před společným domem? - zato vandalské zničení přidělených bytů je téměř pravidlem ...). Tyto nectnosti výrazně převažují nad kladnými rysy, vedou k obrovsky vysoké kriminalitě rómů a zákonitě vyvolaly vznik hluboké averze většiny ostatních občanů k Rómům. Tím se kruh uzavírá, na což doplácejí ti Rómové kteří by chtěli něco pozitivního dokázat ale nedostanou důvěru a příležitost.

Přitom Rómové mají nepochybně stejné schopnosti a dispozice jako ostatní občané. Nebýt nepříznivého vlivu výchovy v jejich komunitě, mohli by Rómové být slušnými, vzdělanými, pracovitými a poctivými lidmi, žijícími v přátelství a naprosté rovnosti se všemi svými spoluobčany. Rómští rodiče se dopouštějí osudové chyby (ba těžkého zločinu!) na svých dětech, když je vychovávají stávajícím způsobem k jejich neštěstí a ke škodě celé společnosti.

Jak ven ze začarovaného kruhu? Přiznám se, že nevím a neví to asi nikdo.... Každopádně důraznější prosazování vzdělání! Snad i postupná desintegrace romských komunit a rozptýlení romských rodin mezi ostatní (při zachování rómské kultury a identity, jak se to prozíravě propagovalo v druhé polovině 20.stol.?) by mohlo přerušit negativní vlivy a vazby včetně falešné solidarity s darebáky a postupně začlenit rómské spoluobčany do společnosti. Přispělo by to nejen ke zvýšení celkové úrovně života Rómů, ale i k obohacení celé společnosti o specifický přínos rómské kultury (např. hudební) a tradic.

Závěrem bych na otázku položenou v nadpise článku odpověděl:
rozhodně 
ne!
Malá obliba Rómů pramení nikoli z toho, že trochu jinak vypadají a mají poněkud odlišné zvyky a kulturu, nýbrž z toho, jakým způsobem se chovají a jednají - aspoň naprostá většina rómské komunity.
Naši lidé nejsou rasisté!
- mají jen své neblahé zkušenosti, které někdy poněkud přímočaře zobecňují ...

                                                                    Honza Z.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

webmaster

(Webmaster, 10. 1. 2007 15:47)

Dík za názor.Hele myslim že tvůj názoe není špatný ale věř mi že já lidi Romského původu opravdu mooc nemam v oblibě.Mám s nimi i nelibé zkušenosti!

můj názor

(Eman, 10. 1. 2007 13:31)

Myslím si,že nikdo nemůže být hrdý na to co si on nebo jeho předkové nevybojovali.My tím myslím původní obyvatelé museli o tenhle kousek země uprostřed Evropy bojovat tisíce let.Romové dle mého zjištění pocházejí z Indie,přesněji řečeno z Radžastánu a tam dodnes funguje systém kast a nikdo se tomu moc nediví.Mám pocit že romům tento systém chybí,neví kde je jejich místo a neví co můžou.Proto se chovají jako by mohli všechno.Vtomto přípatě nelze uplatňovat Křesťanskou Morálku ale poučit se tam,kde jsou kořeny Romského "národa".

Jojo.

(Webmaster, 24. 10. 2006 13:30)

Jestli se tě můžu zeptat na co si netroufáš?

Romové...

(Pavel, 22. 10. 2006 21:51)

Vybral jsi si opravdu těžké téma na úvahu. Zkusím časem něco zplodit, ale teď si z patra netroufám...